Müller Herta

Denna tag r förknippad med 1 poster

Hjärtdjur av Herta Müller

Vi har som tradition i min ena läsecirkel att ta oss an nobelpristagarna om de är läsbara. Gränsen går nog någonstans omkring Elfriede Jelinek tror jag. I alla fall blev det ofrånkomligen så att vi läste Hjärtdjur av Herta Müller till den senaste träffen. Att läsa och sen tycka till om nobelpristagare är alltid svårt […]