Munro Alice

Denna tag r förknippad med 1 poster

Kärlek, vänskap, hat av Alice Munro

När jag tänker tillbaka på novellerna i Alice Munros Kärlek, vänskap, hat så inser jag att jag har svårt att minnas de enskilda novellerna. Språket är så lika, stämningen och landskapet detsamma att novellerna snarare utgör en enhet än enskilda berättelser. Det är som att de är olika bilder som framträder i ett kalejdoskop; samma […]