Schiffrin André

Denna tag r förknippad med 1 poster

Förlag utan förläggare av André Schiffrin

Att det sker stora förändringar i bokbranschen är nog de flesta som intresserar sig för branschen, överens om. Både Bonniers och Norstedts omorganiserar och drar ner på utgivningen, främst av översatt skönlitteratur. Fler småförlag startar med nishad utgivning av kvalitetslitteratur, ofta just översatt skön. Akademibokhandeln rensar i sortimentet och anser sig inte ha råd med […]