Smith Susan Arnout

Denna tag r förknippad med 1 poster

The timer game av Susan Arnout Smith

Grace är en hjärtkirurg som efter att ha kommit tillbaka från volontärarbete i Guatemala inte längre vill arbeta som hjärtkirurg. Varför berättar hon inte för någon, inte heller berättar hon vem som är fader till barnet hon bär, en flicka som nu är fem år gammal och heter Katie. Så en dag, på sitt arbete […]